Krok za krokom

1.
Kontakt a vypracovanie cenovej ponuky

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky návrhu nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár, emailom, alebo telefonicky. Na základe Vašej požiadavky Vás informujeme ohľadom potrebných podkladov a informácií  pre vypracovanie presnej cenovej ponuky. Cenovú ponuku za návrh Vám zhotovíme v čo najkratšom čase (zvyčajne 1-2 pracovné dni).

Ponúkame aj možnosť osobného stretnutia spojeného s konzultáciou, resp. zameraním navrhovaného priestoru. Cena sa určí vopred na základe vzájomnej dohody. kontaktovať

2.
Práca na návrhu

Po schválení cenovej ponuky a uhradení zálohovej faktúru nasleduje samotná práca na návrhu. Prvým krokom je konzultácia základných požiadaviek.

Návrh interiéru:
Ako prvé Vám spracujeme dispozičné riešenie návrhu interiéru (rozmiestnenie nábytku, základné rozmery, rozloženie skriniek a pod.). Dispozície posielame v troch verziách vo formáte PDF. Podľa Vami vybraného dispozičného riešenia zhotovíme vizualizácie, ktoré sú vo formáte JPG. Doba spracovania prvých vizualizácií je do 12 pracovných dní (závisí od náročnosti priestoru). Počas celého procesu s Vami návrh konzultujeme.

Návrh záhrady:
Na začiatku Vám pripravíme 2 - 3 pôdorysné verzie návrhu záhrady vo formáte PDF, ktoré sa od seba líšia usporiadaním navrhovaných prvkov a plôch, tvarom záhonov, drobných stavieb a podobne. Vami vybranú verziu v prípade potreby ešte upravíme. Pre schválený pôdorys Vám spracujeme vizuálne pohľady vo formáte JPG, doba spracovania je cca 15 pracovných dní (závisí od náročnosti záhrady). Vizualizácie spoločne skonzultujeme.

Návrh fasády:
Pri návrhu fasády Vám po prvotnej konzultácii požiadaviek urobíme vizualizácie troch verzií návrhu stavby (farba omietky, použité fasádne obklady, typ a farba strešnej krytiny a pod.). Vizuálne pohľady Vám pošleme vo formáte PDF, resp. JPG, pričom ich spracovanie trvá do 12 pracovných dní. Následne prebehne konzultácia vizualizácií a prípadné konkrétne úpravy.

Celková doba potrebná na vypracovanie návrhu závisí od zložitosti navrhovaného priestoru/priestorov, ako aj od náročnosti a rozsahu prípadných úprav.

3.
Odovzdanie finálnej podoby návrhu

Pre Vami schválenú verziu návrhu interiéru, záhrady a fasády Vám pripraváme PDF súbor s vizuálnymi pohľadmi finálnej verzie. Počet vizualizácií závisí od zložitosti navrhovaného priestoru.

4.
Práca na výkresovej dokumentácii

Po schválení návrhu pripravíme vykresovú dokumentáciu pre Váš projekt. Doba spracovania výkresov závisí od rozsahu a zložitosti návrhu.

Výkresová dokumentácia návrhu interiéru:
Obsahuje všetky potrebné výkresy pre realizáciu Vášho interiéru. Sú to rozmerové výkresy navrhovaných nábytkov, jednotlivých priestorov, svietidiel, sadrokartónov a elektriky.

Výkresová dokumentácia návrhu záhrady:
Je dôležitá pre zrealizovanie Vašej záhrady podľa návrhu. Jej súčasťou sú rozmerové výkresy navrhovaných plôch a prvkov, drobných stavieb, výsadby aj s fotografickým vyobrazením.

Výkresová dokumentácia návrhu fasády:
V odovzdaných rozmerových výkresoch nájdete informácié o navrhovaných farbách fasády, type a množstve obkladov, ako aj prípadne umiestnenie fasádnych svietidiel.

5.
Odovzdanie výkresovej dokumentácie

Dokončenú výkresovú dokumentáciu Vám odošleme v PDF formáte. Po odovzdaní výkresov je práca na projekte ukončená. Následne Vám pripravíme a pošleme doplatkovú faktúru za hotový projekt.

6.
Možnosť vypracovania cenovej ponuky realizácie interiéru/exteriéru

Pre vypracovaný projekt interiéru a záhrady Vám v prípade záujmu vieme poslať cenovú ponuku realizácie. Cenová ponuka realizácie interiérov je bezplatná pri záhradách je z dôvodu časovej náročnosti spoplatnená. Pri realizácií interiéru zabezpečujeme dohľad nad výrobou a prípadné zmeny s Vami priebežne konzultujeme.Váš prehliadač je zastaraný!

Pre správne zobrazenie tejto webstránky aktualizujte svoj prehliadač. Aktualizovať prehliadač teraz

×